Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-59935".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 177174 540550
Geo informatie (gemeente) De Fryske Marren
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/1.7/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8531PZ 72a
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-10-31
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1940.BPLEM19STRAAWEG72-ON01
Straatnaam Straatweg
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 72 – Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer – Straatweg 72
Type ruimtelijk plan Bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-59935
Volgnummer 59935
Woonplaats Lemmer