Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2019 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2019-5352".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-5352
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2019-02-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5352
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Besluit van 21 januari 2019, nr. 2019000064 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Amsterdam krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor het verbreden en ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties