Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2019 gepubliceerd door Druten. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2019-52280".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 169939 433325
Geo informatie (gemeente) Druten
Jaargang 2019
Maker Druten
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/1.7/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6651DA 1
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-09-25
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-1902
Straatnaam Heuvel
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk gebied’ ter inzage
Type ruimtelijk plan Bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-52280
Volgnummer 52280
Woonplaats Druten