Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-49395".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-49395
Jaargang 2019
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-09-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49395
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties