Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-08-2019 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-46917".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage A Alkmaar|exb-2019-40869
Bijlage Bijlage B Beverwijk|exb-2019-40870
Bijlage Bijlage C Castricum|exb-2019-40871
Bijlage Bijlage D Heemskerk|exb-2019-40872
Bijlage Bijlage E Heiloo|exb-2019-40873
Bijlage Bijlage F Provincie Noord-Holland|exb-2019-40874
Bijlage Bijlage G Uitgeest|exb-2019-40875
Bijlage Bijlage H Zaanstad|exb-2019-40876
Bijlage Bijlage I Recreatieschap |exb-2019-40877
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Geo informatie (gemeente) Alkmaar
Geo informatie (gemeente) Beverwijk
Geo informatie (gemeente) Castricum
Geo informatie (gemeente) Heemskerk
Geo informatie (gemeente) Heiloo
Geo informatie (gemeente) Uitgeest
Geo informatie (gemeente) Uitgeest
Geo informatie (gemeente) Zaanstad
Geo informatie (provincie) Noord-Holland
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&g=2018-06-13
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Grondslag Provinciewet]|[1.0:c:BWBR0005645&g=2019-01-01
Grondslag titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=10.1&g=2019-07-21
Jaargang 2019
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-08-23
Regeling CVDR627135_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Instellingsbesluit van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-46917
Volgnummer 46917