Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-08-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-45346-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-45346-n1
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-08-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45346
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rectificatie van stcrt-2019-45346
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Rectificatie: Mededeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met het van kracht worden van het importplafond voor de invoer/overbrenging van buitenlands brandbaar afval
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Versie informatie Rectificatie
Versienummer n1