Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2019 gepubliceerd door Koninklijke Bibliotheek. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-41052".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-41052
Jaargang 2019
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2019-07-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41052
Publicerende organisatie Koninklijke Bibliotheek
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties