Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2019 gepubliceerd door De Fryske Marren. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2019-39225".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel De Fryske Marren - de Sterkste man van Súdwest Fryslân - Oudemirdum
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Fryske Marren
Geo informatie (coördinaten) 164859 540209
Jaargang 2019
Maker De Fryske Marren
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 8567
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-07-12
Referentienummer EV 20190110/1940173243
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam De brink
Taal nl
Titel Verkeersbesluit Sterkste man van Súdwest Fryslân
Type verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregel van kortere duur dan 4 maanden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden C1
Verwijzing stcrt-2019-39225
Volgnummer 39225
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Oudemirdum