Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-35496".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-35496
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35496
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 juni 2019, 1536192-191396-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen en de Regeling publieke gezondheid in verband met de indexering van tarieven 2019
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties