Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-34862".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2019-34862
Is vereist door stcrt-2019-34862-n1
Jaargang 2019
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34862
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 juni 2019, nr. GKA/8434971, houdende vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor de subsidieverstrekking voor regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs (Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties