Rectificatie Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 juni 2019, nr. GKA/8434971, gepubliceerd in Stcrt. 2019, 34862, van 26 mei 2019

De rectificatie betreft de laatste twee zinnen onder het onderdeel Hoogte van de subsidie:

Voor zover de aanvrager ook subsidie of een andere financiële bijdrage van een ander bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag van de subsidie. Het is niet mogelijk om voor meerdere subsidies voortvloeiend uit het actieplan Gelijke kansen in het onderwijs in aanmerking te komen.

Dient te worden vervangen door:

Het is niet mogelijk om voor meerdere subsidies, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, voortvloeiend uit het actieplan Gelijke kansen in het onderwijs in aanmerking te komen. Dit geldt niet voor verdiepende, verbredende en nieuwe activiteiten in de GKA-agenda.

Naar boven