Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-34835".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; artikelen 6.4 en 6.5 v an de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Identifier stcrt-2019-34835
Jaargang 2019
Materiële uitwerkingtreding 2022-01-01
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34835
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3985-27, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2019, nr. MINBUZA-2019.2897.17, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging subsidieplafonds tweede kwartaal OKP en wijziging beleidsregels OKP)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties