Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2019 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-33240".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-33240
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2019-06-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33240
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving van het besluit naar aanleiding van een verzoek tot ontheffing van het Besluit tot algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas, Rijkswaterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties