Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2019 gepubliceerd door Oss. De publicatie is van het type Overige mededelingen aan het wegverkeer en heeft als identifier "stcrt-2019-32960".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeente Oss - Aanwijsbesluit Betaald Parkeren Oss 2019 - Oss
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijkswaterstaat
Geo informatie (gemeente) Oss
Jaargang 2019
Maker Oss
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeWegverkeer-Web-ZM/1.3/xml/MC-DRP-OverigeWegverkeer-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-06-19
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige mededelingen aan het wegverkeer
Samenvatting Besluit tot aanwijzing van plaatsen met betaald parkeren en/of vergunningparkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur in de stad Oss.
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren en Vergunningparkeren Gemeente Oss 2019
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verkeersborden N.v.t.
Verwijzing stcrt-2019-32960
Volgnummer 32960
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus