Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-31612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-31612
Jaargang 2019
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-06-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31612
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2019, 2019-0000067601, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties