Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2019 gepubliceerd door Bloemendaal. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2019-29621".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel GR GBKZ 2018
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bloemendaal
Geo informatie (gemeente) Bloemendaal
Geo informatie (gemeente) Heemstede
Geo informatie (gemeente) Zandvoort
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2019
Maker Bloemendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-InstellingGR-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2019-05-23
Regeling CVDR624445_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2019-29621
Volgnummer 29621