Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-05-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-28998".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-05-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 5.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Identifier stcrt-2019-28998
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-05-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28998
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 17 mei 2019, IenW/BSK-2019/92054, houdende wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties