Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-04-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-21923".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-04-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 2, vierde lid, van het Besluit energieprestatievergoeding huur artikel 12, eerste en tweede lid, van, en onderdeel 9.3 van bijlage I, onderdeel A, bij het Besluit huurprijzen woonruimte
Identifier stcrt-2019-21923
Jaargang 2019
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-04-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21923
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2019, nr. 2019-0000177630 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur, de Regeling energieprestatievergoeding huur, het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (indexering per 1 juli 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties