Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-17481".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-03-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 6, eerste lid, onderdeel i, en artikel 8, eerste lid, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Identifier stcrt-2019-17481
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-03-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17481
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 21 maart 2019, nr. 2249858 houdende wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met het stellen van regels met betrekking tot videotoezichtcentrales aan welke een vergunning is verleend en de opleidingseisen voor de personen die zij te werk stellen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties