Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-16740".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Identifier stcrt-2019-16740
Jaargang 2019
Materiële uitwerkingtreding 2019-07-01
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-03-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 16740
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 maart 2019, nr. MINBUZA-2019.2897.17, tot vaststelling van subsidieplafonds op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds OKP tweede kwartaal 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties