Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-15097".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-03-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 17a, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet
Identifier stcrt-2019-15097
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-03-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15097
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2019, nr. 2019-0000115139, houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties