Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2019-12508".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-12508
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-03-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12508
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Vergunningen
Subrubriek Andere vergunningen
Taal nl
Titel Kennisgeving voornemen en participatie Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties