Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2019 gepubliceerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2019-11737".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2019-11737
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2019-03-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11737
Publicerende organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit tot erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstantie Control Union Certifications B.V. voor het uitvoeren van werkzaamheden in kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, overeenkomstig het certificatieschema “Green Gold Label” (GGL), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties