Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-10444".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-02-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4 van het Besluit kostenverevening reductie CO<inf>2</inf>-emissies glastuinbouw
Grondslag artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Grondslag artikel 3a, eerste lid, van de Plantenziektenwet
Grondslag artikelen 15, 24 en 25 van de Landbouwwet
Identifier stcrt-2019-10444
Jaargang 2019
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-02-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10444
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 februari 2019, nr. WJZ/19031474, tot instelling van een landbouwtelling en tot het aanbieden van een gecombineerde opgave (Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties