Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2018-9273".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-9273
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-02-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9273
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 13 februari 2018, nr. ANVS-2018/1778, tot wijziging van het Besluit mandaat- en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 in verband met het verlenen van ondermandaat voor het verlenen van registraties
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties