Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-7896".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-7896
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-02-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7896
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Oranje-Nassau Energie B.V. te Amsterdam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties