Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Koninklijke Bibliotheek. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-73578".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-73578
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 73578
Publicerende organisatie Koninklijke Bibliotheek
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Tijdelijke subsidieregels samenwerking Belastingdienst 2019–2022 (Digitale Inclusie) Koninklijke Bibliotheek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties