Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-72508".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 15, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012
Identifier stcrt-2018-72508
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Onderwerp Economie | Bouwnijverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 72508
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2018, nr. 2018-0000963331, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het aanwijzen van een nieuwe versie van een aantal normen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties