Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-69771".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;
Identifier stcrt-2018-69771
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69771
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/265717, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 in verband met indexering van de tarieven en de introductie van enkele nieuwe tarieven
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties