Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-69001".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-69001
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69001
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties