Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-68004".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies, de artikelen 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
Identifier stcrt-2018-68004
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 68004
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2018, nr. WJZ / 18284354, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties