Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2018 gepubliceerd door Openbaar Ministerie (OM). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-67906".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3.9, 3,13 eerste lid, 10.1, 10.8, 10.9, 10.12 en 10.15, eerste lid, Telecommunicatiewet; artikel 1 Wet op de economische delicten; artikelen 161sexies, 350c, 350d Wetboek van Strafrecht
Identifier stcrt-2018-67906
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-12-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67906
Publicerende organisatie Openbaar Ministerie (OM)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties