Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2018 gepubliceerd door Leiderdorp. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2018-67460".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Gemeente Leiderdorp - Verkeersbesluit tot het wijzigen van de voorrangssituatie op de bypass - van de Oude Spoorbaan naar de Rietschans te Leiderdorp
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 95728 464851
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leiderdorp
Externe bijlage wijzigen voorrang bypass oude spoorbaan rietschans|exb-2018-68395
Identifier stcrt-2018-67460
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2352BA 148
Publicatiedatum 2018-11-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 67460
Publicerende organisatie Leiderdorp
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Leidsedreef
Taal nl
Titel VERKEERSBESLUIT TOT HET WIJZIGEN VAN DE VOORRANGSSITUATIE OP DE BYPASS VAN DE OUDE SPOORBAAN NAAR DE RIETSCHANS TE LEIDERDORP
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersbordcode B6
Verkeersbordcode J24
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker fietsers
Weggebruiker voetgangers
Woonplaats Leiderdorp