Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-64059".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-64059
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-11-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 64059
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 november 2018, nr. WJZ/18273478, ingevolge de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975 voor het jaar 2019
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties