Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 64059Overig

Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 november 2018, nr. WJZ/18273478, ingevolge de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975 voor het jaar 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Overeenkomstig de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en artikel 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975 worden de rechten, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 20, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit pacht, en de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 44, eerste lid, 45, eerste en tweede lid, en 46, eerste en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit pacht en de artikelen 1, 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975, per 1 januari 2019 verhoogd met 1,4%.

Per 1 januari 2019 bedragen de rechten, onderscheidenlijk vergoedingen:

  • a. 5% van de jaarlijkse door de grondkamer goedgekeurde, gewijzigde of herziene tegenprestatie, met een minimum van € 257,– en een maximum van € 615,– voor het recht, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit pacht;

  • b. € 129,– voor het recht, bedoeld in de artikelen 13, 17 en 18 van het Uitvoeringsbesluit pacht;

  • c. € 615,–voor het recht, bedoeld in artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit pacht;

  • d. € 257,– voor het recht, bedoeld in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit pacht;

  • e. € 116,– voor het recht, bedoeld in artikel 20 van het Uitvoeringsbesluit pacht;

  • f. € 81,– per uur, voor de vergoeding, bedoeld in de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, en 46, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit pacht en de artikelen 1, 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975;

  • g. € 95,– per uur, voor de vergoeding, bedoeld in de artikelen 45, eerste lid, en 46, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit pacht.

Deze kennisgeving zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 november 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten