Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-63422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-11-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit;
Identifier stcrt-2018-63422
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-11-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 63422
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 november 2018, nr. IENW/BSK-2018/234428, tot wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk in verband met het verplichtstellen van een lanceerstandaard bij vuurpijlen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties