Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2018-60258".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-60258
Jaargang 2018
Onderwerp Internationaal | Defensie
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60258
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling ambtseed burgerambtenaren defensie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties