Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-60162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-10-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Identifier stcrt-2018-60162
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60162
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 19 oktober 2018, nr. 238277, Directie Wetgeving Juridische Zaken, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties