Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-55157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-10-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen;
Identifier stcrt-2018-55157
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 55157
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 oktober 2018, nr. IENW/BSK-2018/197458, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling plantenresten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties