Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-54139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-09-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-54139
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-10-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 54139
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties