Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2018-51702".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-51702
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-09-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 51702
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling ziektekostenverzekering militairen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties