Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-48708".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 6, eerste lid onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;
Identifier stcrt-2018-48708
Jaargang 2018
Materiële uitwerkingtreding 2019-08-01
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-08-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48708
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00940, houdende wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties