Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2018 gepubliceerd door Openbaar Ministerie (OM). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-47866".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-47866
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-08-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47866
Publicerende organisatie Openbaar Ministerie (OM)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Richtlijn voor strafvordering opiumwet, softdrugs
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties