Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-44626".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Externe bijlage besluit watervergunning grondwateronttrekking|exb-2018-48556
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier stcrt-2018-44626
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-08-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44626
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Bekendmaking besluit watervergunning voor grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar door Gasunie en Vitens voor het project ViA15, waterschap Rijn en IJssel
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken