Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-40478".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-07-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2018-40478
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 40478
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2018, nr. MBO/1364225, houdende wijziging van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties