Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-38593".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-07-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artt. 3 en 5 Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2018-38593
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38593
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 3 juli 2018, kenmerk 1372100-178565-IenZ, houdende regels voor de subsidiëring van het ontwikkelen van persoonlijke gezondheidsomgevingen 2018–2021 (Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties