Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2018 gepubliceerd door Peel en Maas. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2018-37941".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Peel en Maas
Identifier stcrt-2018-37941
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 37941
Publicerende organisatie Peel en Maas
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1894.BPL0176-VG01
Taal nl
Titel Paraplubestemmingsplan
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken