Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-37184".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-37184
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-07-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 37184
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 27 juni 2018, nr. ANVS-2018/11910, tot wijziging van het Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 in verband met het verlenen van volmacht aan de teamleiders
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties