Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-36227".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 14, tweede lid, en 17, tweede lid, Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Identifier stcrt-2018-36227
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36227
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 juni 2018, nr. 2018-0000380848 tot wijziging van de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen in verband met de modernisering van de basisregistratie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties