Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-36007".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7.4.6, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Identifier stcrt-2018-36007
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36007
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. MBO/1167727, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met de invoering van Engels op een hoger niveau
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties